Regulamin sklepu do 24 grudnia 2014

1)
Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie sklep.satserwis.pl, www.satserwis.pl jest
SAT-SERWIS 91-425 Łódź, ul. Północna 36 zwanym dalej Firmą.

2)
Każda osoba prywatna, instytucja lub firma wypełniająca formularz zamówienia, zwana dalej Klientem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.

3)
Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Minimalna wartość zakupu to 49,00zł (w tym koszty wysyłki). Zamówienia na kwotę powyżej 1000,00zł wysyłamy na swój koszt. Towar wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przesyłką pocztową priorytetem lub firmą kurierską;

umożliwiamy wybór 4 opcji wysyłki w następujacych cenach:
- poczta priorytet / przedpłata - 11zł brutto - podstawowy koszt transportu;
- poczta priorytet / pobranie - 15zł brutto;
- firma kurierska / przedpłata - 18zł brutto;
- firma kurierska / pobranie - 24zł brutto;

kwota usługi wysyłki jest dopisana do faktury sprzedaży i zawiera 23% VAT

4)
Firma nie przetwarza podanych przez Klienta danych bilingowych. Nie wymagamy również rejestracji (założenia konta). W takim wypadku formularz teleadresowy należy wypełnić niezbędnymi danymi przy składaniu każdego zamówienia.

5)
Towar zakupiony w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, objęty 12 lub 24 miesięczną gwarancją. Podstawą jej egzekwowania jest dowód zakupu oraz wadliwy towar dostarczony do siedziby firmy (91-425 Łódź, ul.Północna 36). Koszt transportu pokrywa Klient, chyba że ustalono innaczej. Jeśli gwarancja zostanie uznana, Firma zwróci Klientowi koszt transportu w wysokości określonej w cenniku wysyłek pkt.3 - podstawowy koszt transportu. Po naprawie lub wymianie na nowy towar odsyłamy na koszt Firmy pod wskazany adres.

6)
W przypadku gdy Klient jest płatnikiem VAT prosimy o podanie w formularzu zamówienia numeru NIP. Przy braku podanego NIP w formularzu zamówienia wystawiamy fakturę imienną do paragonu fiskalnego - powyższy dokument jest wystarczający do celów gwarancyjnych.

7)
W przypadku wysyłki towarów ciężkich - kable, stojaki, zasilacze, obudowy itp. koszt wysyłki może ulec zmianie tylko po uzgodnieniu z zamawiającym (dotyczy to przesyłek kurierskich powyżej 30kg i pocztowych powyżej 3kg).

8)
Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki, bez podania przyczyn zwrotu. W celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z Firmą:
telefonicznie: (42) 6319277, fax: (42) 6319396
mailowo: sat@satserwis.pl
lub pisenie: 91-425 Łódź, ul.Północna 36

Zwracany towar musi być kompletny i nie może posiadać śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. W dniu otrzymania zwrotu towaru (w przypadku firm, po otrzymaniu podpisanej fakruty korygującej) Firma dokona przelewu pobranej kwoty (wartość towaru + podstawowy koszt transportu) na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Do przesyłki powinnno być dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór oświadczenia. W oświadczeniu tym należy podać nr rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócona pobrana kwota - ułatwi nam to błyskawiczne załatwienie sprawy.

9)
Oferta podstawowa ważna jest tylko na terenie Polski.

10)
W przypadku niektórych rodzajów dostępnego asortymentu, Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

11)
Strona internetowa Firmy używa plików cookies. Zgodnie z ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym realizującą zalecenia Dyrektywy europejskiej o ochronie prywatności 2002/58/ WE artykuł 5, ustęp 3 z obowiązku informowania użytkownika końcowego o celu instalowania, o sposobie korzystania, o sposobie usunięcia oraz z obowiązku uzyskania na to zgody, zwolnione są podmioty, które przechowują pliki cookies w urządzeniu końcowym w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego. Firma nie wykorzystuje plików cookies do żadnych innych celów niż, realizacja zamówienia.

12)
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Regulamin od 25 grudnia 2014


Powrót do koszyka
Powrót do menu