Odbiór w 4 pkt z dwóch pozycji satelitarnych + RTV


Schemat instalacji z wykorzystaniem dwóch konwerterów QUATRO oraz multiprzełącznika 9/4. Umożliwia podłączenie czterech niezależnych odbiorników satelitarnych (analogowych lub cyfrowych) i niezależne oglądanie programów z dwóch satelit np. z ASTRy i HOTBIRDA. Przełączanie pomiędzy satelitami odbywa się automatycznie bez wiedzy użytkownika. Dodatkową funkcję jaką spełnia multiswitch jest połączenie sygnału anten naziemnych (do 860MHz) z sygnałami z anteny satelitarnej (od 950MHz). Upraszcza to wykonanie instalacji antenowej, gdyż do każdego z 4 pkt prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny; układ ten warunkuje konieczność zastosowania gniazd antenowych końcowych umożliwiających rozdział sygnału na radiowy, telewizyjny i satelitarny.


Opis instalacji
W ognisku anteny satelitarnej skierowanej na satelitę HOTBIRD umieszczony jest jeden konwerter QUATRO, zaś obok niego na specjalnym mocowaniu, drugi QUATRO odbierający dodatkowy sygnał z satelity ASTRA. Sygnały z poszczególnych ośmiu wyjść konwerterów doprowadzone są przewodami koncentrycznymi bezpośrednio do multiprzełącznika 9/4. Do 9 wejścia podłączony jest sygnał z instalacji radiowo-telewizyjnej. Z wyjść multiprzełącznika, za pomocą przewodów koncentrycznych doprowadzamy instalację do czterech niezależnych pkt. Konieczne jest zastosowanie gniazda GAR-SAT, , które poprzez układ odpowienich filtrów rozdziela zsumowany sygnał na radiowy (gniazdo IEC), telewizyjny (wtyk IEC) i satelitarny (gniazdo F).

O czym należy pamiętać:
- odpowiednie wyjścia z konwerterów quatro należy podłączyć wg oznaczeń do multiprzełącznika;
- zastosowanie powyższego schematu dotyczy odbiorników analogowych lub cyfrowych które posiadają cyfrowe sterowanie przełącznikami zewnętrznymi typu DiSEqC lub ToneBurst;
- układ umożliwia niezależny odbiór kanałów satelitarnych z dwóch satelit w czterech niezależnych pkt;
- jeżeli w przyszłości będziemy chcieli rozbudować układ o kolejne 4 pkt wystarczy podłączyć szeregowo kolejny multiprzełącznik 9/4 - schemat tutaj;
- jeżeli od razu planujemy osiem pkt lepiej zastosowć tańszy przełącznik typu 9/8 według schematu 9536;

Powrót do menu