Odbiór w 8 pkt z jednego satelity + RTV/wersja przelotowa


Układ z zastosowaniem dwóch multiprzełączników i konwertera QUATRO umożliwia odbiór sygnału z anteny satelitarnej i zestawu anten naziemnych w ośmiu niezależnych punktach (np. szeregowiec 8-ro rodzinny w układzie sąsiedzkim). Konieczność stosowania konwertera typu QUATRO warunkuje sposób nadawania sygnałów z poszczególnych transponderów satelity (dwie polaryzacje pionowa V i pozioma H oraz dwa zakresy pasma Ku niskie 11GHz i wysokie 12GHz , których kombinacja daje 4 wyjścia konwertera). Zastosowanie multiprzełączników umożliwia doprowadzenie sygnału z dowolnego wyjścia konwertera do odbiornika (odbiornik wysyła zwrotnie napięcia sterujące wyborem polaryzacj V i H ok. 14V i 18V oraz sygnał 22KHz umożliwiający przełączenie konwertera z pasma niskiego na wysokie). Dodatkową funkcję jaką spełnia multiswitch jest połączenie sygnału anten naziemnych (do 860MHz) z sygnałami z anteny satelitarnej (od 950MHz). Upraszcza to wykonanie instalacji antenowej, gdyż do każdego z 8pkt prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny; układ ten warunkuje konieczność zastosowania gniazd antenowych końcowych umożliwiających rozdział sygnału na radiowy, telewizyjny i satelitarny.

Opis instalacji
Cztery sygnał z konwertera typu Quatro zamocowanego przy czaszy satelitarnej, podłączamy do multiswitcha 5/10 (wejścia LNB), zaś na wejście Ter. podłączamy sygnał z anten naziemnych. Do przelotowych wyjść multiswitcha podłączamy przełącznik końcowy 5/10. Z wyjść multiprzełączników, za pomocą przewodów koncentrycznych doprowadzamy instalację do ośmiu niezależnych pkt. Konieczne jest zastosowanie gniazda GAR-SAT, , które poprzez układ odpowienich filtrów rozdziela zsumowany sygnał na radiowy (gniazdo IEC), telewizyjny (wtyk IEC) i satelitarny (gniazdo F).
Gniazda przepuszczają sygnały sterujące multiswitchem umożliwiając wybór określonego pasma i polaryzacji odbieranego sygnału TV-SAT poprzez wybów właściwego wyjścia konwertera Quatro. Układ możemy stosować również w przypadku zastosowania dwóch konwerterów typu Quatro i multiprzełącznika SPU9/8, umożliwiajcych odbiór sygnału z dwóch nizależnych satelit przy stacjonarnej czaszy w ośmiu niezależnych pkt.

O czym należy pamiętać:
- odpowiednie wejścia multiswitcha muszą być podłączone do określonych wyjść konwertera quatro
- kabel koncentryczny wykorzystany w instalacji powinien umożliwiać przesył sygnałów w zakresie od 47MHz do 2150MHz;
- układ przystosowany do dowolego odbiornika satelitarnego analogowego lub cyfrowego;
- do każdego pkt odbioru prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny;
- układ umożliwia odbiór z satelity na którą zwizowana jest antena;
- układ można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe pkt odbiorcze poprzez włączenie w szereg dodatkowego przełącznika przelotowego 5/10;

Powrót do menu