Odbiór w 4 pkt z jednego satelity + RTV


Układ z zastosowaniem multiswitcha 5/4 i konwertera QUATRO umożliwia odbiór sygnału z anteny satelitarnej i zestawu anten naziemnych w czterech niezależnych punktach. Konieczność stosowania konwertera typu QUATRO warunkuje sposób nadawania sygnałów z poszczególnych transponderów satelity (dwie polaryzacje pionowa V i pozioma H oraz dwa zakresy pasma Ku niskie 11GHz i wysokie 12GHz , których kombinacja daje 4 wyjścia konwertera). Zastosowanie multiprzełącznika umożliwia doprowadzenie sygnału z dowolnego wyjścia konwertera do odbiornika (odbiornik wysyła zwrotnie napięcia sterujące wyborem polaryzacj V i H ok. 14V i 18V oraz sygnał 22KHz umożliwiający przełączenie konwertera z pasma niskiego na wysokie). Dodatkową funkcję jaką spełnia multiswitch jest zsumownie sygnału anten naziemnych (częstotliwość do 860MHz) z sygnałami z anteny satelitarnej (od 950MHz). Upraszcza to wykonanie instalacji antenowej, gdyż do każdego pkt prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny natomiast układ ten warunkuje konieczność zastosowania gniazd antenowych końcowych umożliwiających rozdział sygnału na radiowy, telewizyjny i satelitarny.

Opis instalacji
Cztery sygnał z konwertera typu Quatro zamocowanego przy czaszy satelitarnej, podłączamy do multiswitcha 5/4-K (wejścia LNB), zaś na wejście Ter. podłączamy sygnał z anten naziemnych. Z czterech wyjść multiprzełącznika, za pomocą przewodów koncentrycznych doprowadzamy instalację do czterech niezależnych pkt. Konieczne jest zastosowanie gniazda GAR-SAT, , które poprzez układ odpowienich filtrów rozdziela zsumowany sygnał na radiowy (gniazdo IEC), telewizyjny (wtyk IEC) i satelitarny (gniazdo F).
Gniazda przepuszczają sygnały sterujące multiswitchem umożliwiając wybór określonego pasma i polaryzacji odbieranego sygnału TV-SAT poprzez wybów właściwego wyjścia konwertera Quatro. Układ możemy stosować również w przypadku zastosowania dwóch konwerterów typu Quatro i multiprzełącznika TMS9/4, umożliwiajcych odbiór sygnału z dwóch niezależnych satelit przy stacjonarnej czaszy w czterech pkt.

O czym należy pamiętać:
- odpowiednie wejścia multiswitcha muszą być podłączone do określonych wyjść konwertera quatro
- kabel koncentryczny wykorzystany w instalacji powinien umożliwiać przesył sygnałów w zakresie od 47MHz do 2150MHz;
- układ przystosowany do dowolego odbiornika satelitarnego analogowego lub cyfrowego;
- do każdego pkt odbioru prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny;
- układ umożliwia odbiór z satelity na którą zwizowana jest antena;
- układ można stosować do max 16pkt odbiorczych - odpowiedni multiprzełącznik 5/16 znajdziesz tutaj;
- układ można w prosty sposób rozbudować o kolejne cztery punkty poprzez zastosowanie multiswitcha przelotowego podłączając go w szereg przed multiswitchem końcowym
szczegółowy schemat tutaj;
- w przypadku gdy chcemy mieć dostęp do sygnału z dwóch konwerterów możemy zastosować
multiswitch końcowy w wersji 9/4 (dla czterech punktów)- schemat tutaj;

Powrót do menu